Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

CO2-registratieplicht: wat kun je als werkgever verwachten?

Sinds 1 juli 2024 is er een CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer. Zij zijn verplicht om te rapporteren over de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer en zakelijke ritten van hun werknemers. De registratieplicht hoort bij een breder pakket aan klimaatregelen van het demissionaire kabinet.

Waarom een CO2-registratieplicht?

In 2019 is het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de Europese Unie. Één van de afspraken is dat in 2030 zakelijke mobiliteit 1,5 megaton CO2 minder uitstoot. Met de CO2-registratieplicht wil de regering bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen en zo de CO2-uitstoot te verminderen.

Tegelijkertijd wordt op basis van de gerapporteerde gegevens in de gaten gehouden of het gestelde reductiedoel van 1,5 megaton CO2 gehaald wordt.

Waar moet je over rapporteren?

De werkgever moet rapporteren over het aantal kilometers, het vervoermiddel en de brandstofsoort die zijn werknemers gebruiken. Je hoeft dus geen cijfers over de daadwerkelijke CO2-emissies aan te leveren – deze worden automatisch berekend.

De registratieplicht geldt overigens voor alle vormen van zakelijk vervoer. Denk naast de auto ook aan het openbaar vervoer, de fiets en de taxi.

Voor wie is de CO2-registratieplicht?

De CO2-registratieplicht geldt voor werkgevers met 100 of meer werknemers op 1 juli 2024. Het betreft werknemers die minimaal 20 uur per maand werken, waaronder ook seizoenskrachten die de garantie hebben van maandelijks 20 uur werk. Werknemers die niet onder de registratieplicht vallen zijn gedetacheerden, uitzendkrachten, werknemers met een nul-urencontract of deeltijdcontract van minder dan 20 uur per maand. Ook vrijwilligers vallen buiten de regeling.

Lees ook: Vanaf 2025 zero-emissie zones in veel steden, wat nu?

Hoe kan ik straks rapporteren?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een digitaal platform ontwikkeld waar alle gegevens in aangeleverd kunnen worden. Het is verplicht om dit jaarlijks te doen over het voorgaande jaar. Het eerste moment waarop de rapportage ingediend moet worden is 30 juni 2025 (over de tweede helft van 2024, mag ook over heel 2024).

Hoe kan ik me voorbereiden?

Bedrijven die moeten voldoen aan de CO2-registratieplicht kunnen het volgende doen:

  • Begin op tijd met het verzamelen van gegevens, zodat je op een rij hebt wat het aantal gemaakte kilometers zijn en welke vervoersmiddelen en soorten brandstof zijn gebruikt.
  • Zorg voor een systeem waarmee de gegevens geregistreerd kunnen worden. Zo zijn er mobiliteitsapps waarmee je werknemers hun kilometers automatisch laten registeren via GPS op hun telefoon. Privacy is hierbij helemaal gewaarborgd.
  • Neem maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van alternatieve vervoermiddelen, zoals pool- en deelauto’s en lease- en deelfietsen.

Lees ook: Dit gaat vanaf 2024 veranderen voor ondernemers

Beeld: iStock

CO2-registratieplicht: wat kun je als werkgever verwachten?