Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

“Een toekomstbestendig pensioenstelsel waar medewerkers tevreden over zijn” 

Monique van der Poel is pensioenbelangenbehartiger en pensioenstrateeg bij FME, de werkgeversorganisatie voor de Technologische Industrie. Daarnaast zit ze op een FME-zetel in het niet-uitvoerend bestuur van PME Pensioenfonds. Over het nieuwe pensioenstelsel stelden wij Monique een aantal vragen.

1. Wat betekent het pensioenakkoord voor jou als werkgever?

‘Het pensioenakkoord betekent voor ons: werk aan de winkel én zicht op een toekomstbestendig pensioenstelsel waar medewerkers tevreden over zijn.’

2. Op welke manier ben je betrokken geweest bij de totstandkoming van het pensioenakkoord?

‘Namens VNO-NCW en MKB-Nederland heb ik het pensioenakkoord uitgewerkt, in de voorbereidingsgroep van de nationale stuurgroep. Daar zaten drie vertegenwoordigers namens werkgevers in, drie namens werknemers en drie namens het kabinet. Daarnaast ben ik momenteel betrokken bij de uitwerking tot wetgeving en lagere regelgeving. Ook spreek en publiceer ik vanuit de wetenschap sinds een jaar of 10 over onderwerpen die van belang zijn voor de overstap: het mededingingsrecht, gelijke behandelingsrecht en eigendomsrecht. Als wetenschapper was ik al vroeg betrokken bij het nieuwe pensioenstelsel en zat ik onder meer in het slotpanel van de nationale pensioendialoog die Jette Kleinsma organiseerde.’

3. Wat is voor jullie branche het belangrijkste in de Wet Toekomst Pensioenen?

‘Voor onze werkgevers is van belang dat hun medewerkers aan de ene kant tevreden zijn met de arbeidsvoorwaarde pensioen en aan de andere kant met het nettoloon dat ze overhouden na inhouding van het werknemersdeel van de pensioenpremie. Een aantrekkelijke pensioenregeling is ook persoonlijk, begrijpelijk en eerlijk.

De wet bevordert daarnaast dat medewerkers straks al vroeg kunnen weten of hun totale pensioeninkomen voldoende zal zijn om dezelfde levensstandaard te houden en wat het effect van keuzes op pensioen is. Medewerkers weten dan beter waar ze aan toe zijn.

Door de update van ons pensioenstelsel sluit het stelsel straks weer aan bij maatschappelijke veranderingen en behoeften. Daarom zijn een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel én een snelle overstap naar het nieuwe stelsel key. Dat betekent werk aan de winkel!’

4. Waarmee ben jij al aan de slag?

‘We zijn begonnen met het informeren van de bij ons aangesloten werkgevers over de wijzigingen in het pensioenstelsel en de te nemen stappen. Ook delen we periodiek kennis tussen vertegenwoordigers van de vakbonden en het pensioenfonds PME en maken we afspraken over wie wanneer input moet leveren op welk moment. Het is daarbij van belang om al vroeg van de andere partijen te begrijpen welke belangen voor hun achterbannen spelen, welke gedeelde toetsingscriteria er zijn, hoe de achterbanraadpleging en medezeggenschap in elkaar zitten en welke tijdlijnen daarbij horen.’

5. Op welke manier zijn de werkgevers in jullie sector betrokken bij de implementatie van het pensioenakkoord?

‘FME hecht sterk aan het ledenbelang en achterbanraadpleging. We nemen opmerkingen en vragen van de leden mee, bijvoorbeeld die ingebracht zijn tijdens het laatste FME pensioenwebinar. Ook geeft onze werkgroep pensioenen van de sociale commissie van FME input tijdens de voorbereiding en zal er dit jaar weer een pensioenenquête worden uitgezet onder alle leden, om hun behoeftes goed in kaart te hebben.’

6. Welke tips wil je collega-werkgevers meegeven?

‘Als er nog een keuze moet worden gemaakt voor een pensioencontract, is een toetsingskader met objectieve uitgangspunten waar de nieuwe pensioenregeling aan moet voldoen nuttig. Zorg ook voor een gezamenlijk plan van aanpak en doorlopende afstemming tussen contracterende partijen en pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld in een stuurgroep. Met name als je niet bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds zit raad ik aan vroegtijdig met de pensioenuitvoerder te checken of deze beide pensioencontracten én alle keuzemogelijkheden (tijdig) aanbiedt. Als dat niet het geval is, vallen er keuzes af of moet worden gezocht naar een andere uitvoerder. Dan wil je niet achteraan in de rij staan.’

“Een toekomstbestendig pensioenstelsel waar medewerkers tevreden over zijn”