Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Rob (TLN): 'Elektrificeren is nodig in de transportsector, maar een uitdaging'

Ook de transport- en logistiekbranche wil graag verduurzamen. Sterker nog: het kan Rob Aarse van Transport en Logistiek Nederland niet snel genoeg gaan. Helaas merkt de branche ook dat er nog flinke stappen zijn te nemen. ‘’Zolang we nog te maken hebben met een overbelast stroomnet, zie ik grote uitdagingen voor ondernemers.’’

Er komt steeds meer wetgeving aan die ondernemers met bedrijfsauto’s verplichten om over te stappen naar elektrische voertuigen. Zo kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2025 stadsgedeelten invoeren waar geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens meer mogen rijden. Zo’n gebied heet een zero-emissie zone.

De regeling heeft grote gevolgen voor ondernemers. Zij worden gedwongen om hun ritten anders te plannen óf moeten de grote stap maken naar het elektrificeren van hun bedrijfswagens. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: een elektrische vrachtwagen kost bijvoorbeeld drie keer zoveel als de diesel variant.

Daarnaast kunnen ondernemers in de praktijk te maken krijgen met netcongestie, oftewel de gevolgen van het overbelaste stroomnet. Deze problematiek blokkeert voorlopig het opladen van e-trucks op eigen terrein.

Minder CO2-uitstoot

‘’In 2019 zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot’’, legt Rob uit. ‘’Een belangrijk onderdeel hiervan was dat er in de toekomst minder diesel wagens en meer elektrische wagens op de weg zouden rijden. We zouden dus gaan elektrificeren.’’

Helaas blijken deze doelstellingen wat ambitieus. In de periode van 2019 tot nu rijden er minder elektrische wagens op de weg dan gedacht. ‘’Dit heeft te maken met geld en stroom. De beschikbare subsidie is behoorlijk beperkt. En ondernemers die willen verduurzamen, ervaren steeds vaker dat er geen ruimte is op het net voor een verzwaarde aansluiting.’’

Kortom: de verduurzaming van de transport- en logistiekbranche loopt dus vertraging op. Vooral voor bedrijven met vrachtwagens ziet Rob op de korte termijn flinke uitdagingen. ‘’Elektrische bestelwagens gebruiken ongeveer evenveel stroom als een personenauto. Maar als je meer dan twee à drie elektrische vrachtwagens nodig hebt, is een verzwaarde aansluiting nodig. Met het oog op netcongestie kunnen bedrijven met vrachtwagens niet makkelijk elektrificeren.’’ 

Op zoek naar mogelijkheden

Gelukkig wordt momenteel hard gewerkt aan een verzwaring van het stroomnet. De verwachting is dat de problemen rond 2030 zijn opgelost. In de tussentijd is het volgens TLN belangrijk dat ondernemers zoeken naar mogelijkheden.

‘’Wij geloven namelijk dat het anders moet, dat we weg moeten van fossiele energie en milieubelastende verbrandingsmotoren’’, aldus Rob. ‘’Het is een belangrijke opgave waar we als sector aan willen bijdragen.’’

In gesprek met je netbeheerder

Hij raadt ondernemers aan om een planning te maken van al het benodigde materieel tot 2030. ‘’Op basis van het aantal voertuigen en het werk dat je hiermee wilt doen, kun je uitrekenen hoeveel energie je nodig hebt. Bedenk vervolgens op welke plaatsen en momenten je die energie gaat gebruiken. Met deze informatie kun je in gesprek gaan met de netbeheerder en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.’’

In het meest gunstige geval krijg je een aansluiting. Maar in de meest gevallen zal blijken dat er voorlopig niet genoeg ruimte is op het net. ‘’In dit soort gevallen zouden batterijcontainers een tussentijdse oplossing kunnen zijn’’, aldus Rob. ‘’Die kun je vol laten lopen met energie, als er capaciteit is op het net.’’

Kostbare uitgaven

Helaas zijn batterijcontainers hartstikke duur. Samen met de aanschaf van dure elektrische wagens, een laadinfrastructuur én een netaansluiting wordt de ondernemer flink op kosten gejaagd. Volgens TLN is dit niet haalbaar.

‘’Je kunt als ondernemer niks doen aan een overbelast stroomnet, maar wordt met dit soort oplossingen gedwongen om grote investeringen te doen. Dat vinden wij onredelijk. TLN pleit daarom voor een fonds dat batterijcontainers beschikbaar maakt voor ondernemers die een verzwaarde aansluiting nodig hebben.’’

Hij benadrukt dat dit een tijdelijke oplossing is. ‘’Voor de langere termijn willen wij het belang van netcapaciteit voor transportbedrijven beter op het netvlies krijgen van het Ministerie van Economische Zaken. Want de afspraak dat we steden vanaf volgend jaar elektrisch gaan bevoorraden knelt nu met de mogelijkheden. Ondernemers hebben de hulp van de overheid nodig.’’

Wil je meer weten over het overbelaste stroomnet en de gevolgen voor ondernemers? Op deze pagina vind je meer informatie.

Beeld: iStock

Rob (TLN): 'Elektrificeren is nodig in de transportsector, maar een uitdaging'