Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

“Het nieuwe pensioen is duidelijker en beter uit te leggen”

Leo Rolf is vakspecialist arbeidsvoorwaarden bij Techniek Nederland. Ook is hij toezichthouder en bestuurslid geweest van diverse Pensioenfondsen. Over het nieuwe pensioenstelsel stelden wij Leo een aantal vragen.

Wat betekent het pensioenakkoord voor jou als werkgever?

‘Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde in onze sector. Het betekent dat we nader moeten onderzoeken welk type premieregeling het best passend is voor de werknemers in onze sector. Dit geldt voor alle groepen werknemers, jong en oud. Het pensioenakkoord stimuleert om na te denken of het pensioen goed geregeld is, ook het nabestaandenpensioen, en welke doelstelling passend is.

Wat is voor jullie branche het belangrijkste in de Wet Toekomst Pensioenen?

‘Voor ons is een stabiel en passend pensioen voor werknemers die in de sector werkzaam zijn het belangrijkste. Het nieuwe pensioenstelsel is goed uitlegbaar en beter om te kunnen communiceren. De pensioenvermogens zijn directer gekoppeld aan de economische omstandigheden, wat werknemers naar mijn mening beter kunnen begrijpen.’

Waarmee ben jij al aan de slag?

‘Wij hebben al onderzoek gedaan naar de uitgangspunten die van toepassing zijn en overleggen gehad met werkgevers in onze sector over welk contract het beste past voor de sector. Daarnaast is een passende en adequate administratieve uitvoering ook een aandachtspunt.’

Welke stap ga je in 2022 als eerste zetten? En daarna?

‘In 2022 gaan we als eerste een voorkeursvariant van de premieregeling door sociale partners benoemen die nader uitgewerkt zal worden. Daarnaast maken we een keuze over het al dan niet invaren. Verder wordt de risicobereidheid onderzocht en worden de eerste berekeningen gemaakt.’

Op welke manier zijn de werkgevers in jullie sector betrokken bij de implementatie van het pensioenakkoord?

‘Een expertgroep vanuit de bedrijven is intensief betrokken bij de implementatie van het pensioenakkoord. Verder is er sprake van algemene informatie richting werkgevers. In de loop van 2022 zal dit verder geïntensiveerd worden, mogelijk met een webinar.’

Welke tips wil je collega-werkgevers meegeven?

‘Begin tijdig. Voor je het weet is het 2027/2028! Probeer alle relevante partijen erbij te betrekken en zorg voor voldoende draagvlak. Ga daarnaast zorgvuldig om met deelbelangen van groepen stakeholders, zoals jongeren, deelnemers en gepensioneerden. Probeer het verder niet te technisch te maken, maar communiceer helder en duidelijk.’

“Het nieuwe pensioen is duidelijker en beter uit te leggen”