Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

“Het nieuwe pensioenakkoord betekent simpelweg ook heel veel werk”

Karen Theunisse – den Engelsman is specialist arbeidsvoorwaarden bij PostNL. Zij is onder andere mede verantwoordelijk voor het pensioenbeleid vanuit HR. Over het nieuwe pensioenstelsel stelden wij Karen een aantal vragen.

Wat betekent het pensioenakkoord voor jou als werkgever?

‘Het nieuwe pensioenakkoord is voor ons een mogelijkheid om de pensioenregelingen weer eens goed tegen het licht te houden. We kijken of het nog past bij ons en onze medewerkers, moderniseren waar nodig en brengen de verschillende regelingen binnen ons bedrijf meer met elkaar in lijn. We hebben nu zowel een middelloonregeling bij ons ondernemingspensioenfonds als toekomstbestendige premieregelingen. Het pensioenakkoord is het duwtje in de rug wat je nodig hebt om aan een dergelijk grote hervorming te beginnen. Het betekent simpelweg ook heel erg veel werk.’

Waarmee ben jij al aan de slag?

‘We hebben alle betrokken partijen in kaart gebracht en een projectstructuur opgesteld. Samen met pensioenfonds PostNL en de vakorganisaties zijn we gestart met meerdere werkgroepen om goed inzicht te krijgen in de beide contracten. Intern zijn we ook aan de slag gegaan met het onderzoeken van de impact op onze al bestaande premieregelingen.’

Welke stap ga je in 2022 als eerste zetten? En daarna?

‘Samen met het pensioenfonds en vakorganisaties is het de bedoeling om in 2022 voldoende informatie te verzamelen over de impact van het pensioenakkoord op de pensioenregeling bij het pensioenfonds om daar een voorlopige keuze te kunnen maken tussen de beide contracten. De eerste stappen in 2022 zijn wel voorlopig omdat wij ook nog in afwachting zijn van de definitieve wetgeving. Zeker voor de al bestaande premieregelingen zijn wij heel benieuwd naar de uiteindelijke wetgeving.’

Welke andere partijen betrekken jullie bij de implementatie van het pensioenakkoord?

‘Wij werken in dit traject samen met de pensioenuitvoerders en de vakorganisaties. De verstandhouding met onze pensioenuitvoerders, zoals pensioenfonds PostNL, is heel goed. Het pensioenfonds heeft bijvoorbeeld zelf het initiatief genomen om het gezamenlijke proces in gang te zetten en neemt ons veel werk uit handen. Ook de samenwerking met de vakorganisaties is in dit kader prettig met een goede betrokkenheid van de betrokken vakbondsvertegenwoordigers.’

Welke tips wil je collega-werkgevers meegeven?

‘Werk goed samen met je pensioenuitvoerder en betrek vakbonden of een OR op tijd. Dit is een project met een hele lange looptijd waarbij je elkaar echt nodig hebt en waar je makkelijk verdwaalt in de hoeveelheid informatie en de techniek. Het is fijn om vanaf het begin met elkaar op te trekken zodat je ook hetzelfde kennisniveau bereikt en samen weet waarom je dit project aan het doen bent. Begin op tijd maar neem ook de tijd. Het is een grote wijziging voor ons als werkgever en uiteraard ook voor onze werknemers, dus zorgvuldigheid is hier ook belangrijk.’

 

“Het nieuwe pensioenakkoord betekent simpelweg ook heel veel werk”