Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Pensioen voor zelfstandigen: zo bereken je je jaarruimte

Bouw jij als zelfstandige pensioen op en ben je benieuwd hoe je je jaarruimte kunt berekenen? In dit artikel leggen we je meer uit over wat jaarruimte precies is en op welke manier je het makkelijk kunt berekenen.

Je jaarruimte

Jaarruimte is de ruimte waarbinnen je met belastingvoordeel pensioen mag opbouwen. Dit betekent dat je de inleg jaarlijks kunt aftrekken van je belastbare inkomen bij je belastingaangifte.  

Je geniet dus van belastingvoordeel, omdat je geen belasting betaalt over je pensioenpremie én de vermogensgroei. Wel betaal je belasting als het bedrag vanaf je pensioenleeftijd wordt uitbetaald. Maar dit is vaak tegen een lager tarief dan wanneer je werkt.

Bereken je jaarruimte

We gaan ervan uit dat je in het voorgaande jaar alleen als ondernemer hebt gewerkt. Je berekent je jaarruimte door de AOW-franchise af te trekken van de winst van jouw onderneming. De AOW-franchise is het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je straks AOW krijgt.

De maximale jaarruimte is in 2024 ruim € 36.000.  Je jaarruimte wordt berekend als 30% van het verschil tussen je winst uit onderneming en de AOW-franchise. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar dat valt best mee. We geven je hieronder een voorbeeld.

Rekenvoorbeeld

Stel, je winst uit onderneming is € 40.000. Voor 2024 is de AOW-franchise voorlopig vastgesteld op € 17.545. Dan houd je € 22.455 over. Daar neem je 30% van. Je jaarruimte is nu € 6736,50.

Dit bedrag kun je maximaal in een pensioenvoorziening stoppen, zoals een pensioenspaarrekening of een lijfrenteverzekering. Let op: als je inkomen als zelfstandige relatief laag is, is het juist niet verstandig om met belastingvoordeel pensioen op te bouwen. Dit komt omdat je niet veel belasting betaalt en je de pensioenpremie hierdoor niet in z’n geheel kan aftrekken.

Overleg altijd met een financieel adviseur, zoals je boekhouder, als je aan de slag gaat met je jaarruimte. Meer weten over het regelen van je pensioen? Op de website van de Belastingdienst vind je handige informatie. Hetzelfde geldt voor Wijzeringeldzaken.nl.

Bekijk ook nog even deze video met onze uitleg:

Let op: deze informatie is niet volledig. Financieel adviseurs kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuzes voor een inkomen van later. 

Pensioen voor zelfstandigen: zo bereken je je jaarruimte