Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Steeds meer werkgevers aan de slag met de nieuwe pensioenwet

Jurre de Haan, beleidssecretaris bij VNO-NCW en MKB-Nederland, vertelt over de nieuwe pensioenwet die is ingegaan op 1 juli 2023.

Hoe staat het met nieuwe pensioenwet?

”In de Eerste Kamer is besloten dat er meer tijd komt voor de overgang naar de nieuwe pensioenwet. De uiterste overgangsdatum verschuift naar 1 januari 2028. De wet hiervoor is in consultatie gegaan.

Ben je als werkgever aangesloten bij een pensioenfonds, dan blijft gelden dat voor 1 januari 2025 de afspraken over de wijzigingen van de pensioenregelingen afgerond moeten zijn. Werkgevers die hun pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI hebben ondergebracht, krijgen wel meer tijd. Uiterlijk op 1 oktober 2027 moet de nieuwe overeenkomst met hun pensioenuitvoerder afgesloten zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je eerder in actie komt.”

Hoe ver zijn werkgevers bij pensioenfondsen?

Veel werkgevers zijn volle bak aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. En bij steeds meer werkgevers zijn de eerste (concept-) transitieplannen afgerond. De verwachting is dat er de komende maanden nog veel zullen volgen, zeker bij de werkgevers die in 2025 de overstap willen maken naar het nieuwe stelsel in 2025.”

”Het is belangrijk om alle betrokken stakeholders goed mee te nemen als je de overstap wilt maken. We zien overigens dat werkgevers die een regeling bij een verzekeraar of PPI hebben meer tijd nemen, die ze overigens ook hebben”.

Welke vraagstukken liggen momenteel op tafel? En welke keuzes worden er momenteel gemaakt?

Een belangrijk vraagstuk blijft de keuze van het contract: kies je voor de Flexibele Premie Regeling (FPR) of voor de Solidaire Premie Regeling (SPR)? Het is bij deze keuze echt belangrijk om te kijken wat past bij de voorkeur van werknemers en ook wat past bij de karakteristieken van de onderneming of sector.”

”Een andere puzzel is het evenwichtig vormgeven van de transitie. Dit begint natuurlijk met de vraag: wat versta je onder evenwichtigheid? Sociale partners en pensioenfondsen bespreken nu welke doelstellingen bij invaren het belangrijkste zijn om evenwichtigheid te bepalen.”

”Ook bespreken zij hoe de aanwezige buffers het beste kunnen worden ingezet om de transitie evenwichtig vorm te geven. Dit is best een lastige vraag. Om werkgevers en pensioenfondsen daarmee te helpen hebben we meegewerkt aan een handreiking evenwichtigheid.”

”Een uitgangspunt in het pensioenakkoord is een kostenneutrale en adequate compensatie van de afschaffing van de doorsneesystematiek. De analyses die bij onze leden worden gemaakt, laten zien dat dit meestal goed mogelijk is.”

Wat gebeurt er met nabestaandenpensioen?

”Ook dat verandert. Bij alle werkgevers, en bij alle pensioenuitvoerders. Het nabestaandenpensioen wordt simpeler en gaat naar één systeem dat voor alle werkgevers hetzelfde is. We zien overigens dat steeds vaker wordt gekozen voor de optie van een nabestaandenoverbruggingspensioen, wat het in de communicatie niet altijd makkelijker maakt.”

Het duurt nog wel even voordat de meeste pensioenfondsen over gaan. Zijn er ook aanpassingen die al eerder ingaan en welke?

Ja. Er zijn inderdaad elementen in de nieuwe pensioenwet die al per 1 juli 2023 in werking zijn getreden. We zien bijvoorbeeld bij verzekeraars dat er al werkgevers zijn die volgens de nieuwe pensioenwet nieuwe pensioenovereenkomsten zijn overeengekomen. Dit zijn dan de werkgevers die eerder nog geen pensioenregeling hadden.’’

‘’En vanaf 1 januari 2024 geldt de verlaging van de toetredingsleeftijd. Alle werknemers vanaf 18 jaar doen dan mee aan een pensioenregeling. Om dit bij werkgevers die hun pensioenregeling bij een verzekeraar hebben, makkelijker te maken in de uitvoering, is er voor gezorgd dat dit zonder veel poespas kan worden geregeld”.

Zie ook: Staffelbesluit pensioenen wijzigt: minimale leeftijd van 21 jaar naar 18 jaar

Steeds meer werkgevers aan de slag met de nieuwe pensioenwet