Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Plan van aanpak: zo zet je stappen tegen kinderarbeid

Wereldwijd verrichten 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar kinderarbeid. Zij kunnen hierdoor niet naar school. Kinderarbeid is schadelijk voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Het is een wereldwijd probleem dat vraagt om een wereldwijde oplossing.

Om alle vormen van kinderarbeid uit te bannen, moeten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken. Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. Steeds meer bedrijven doen dit ook. Omdat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, omdat klanten hier (expliciet) om vragen of om te voldoen aan internationale verdragen of (aankomende) wetten.

Oorzaken van kinderarbeid

Als je aan de slag gaat met kinderarbeid, dan is het belangrijk om te weten dat de oorzaken van kinderarbeid heel divers zijn. Armoede wordt vaak gezien als de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid, maar dat is vrijwel nooit de enige of belangrijkste reden. Gebrek aan (goede) scholen en sociale voorzieningen, slechte arbeidsomstandigheden (incl. lage lonen) en werkeloosheid onder volwassenen, maatschappelijke normen en politieke onwil spelen ook een grote rol.

Eigen verantwoordelijkheid

Elk bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen. De mate waarin je invloed hebt, verschilt. Als inkoop, handel of verkoop van producten (bijvoorbeeld koffie, textiel, metalen) uit risicolanden tot jouw core business behoort, heb je meer invloed dan wanneer deze producten slechts worden ingekocht als facilitaire producten. Als je rechtstreeks samenwerkt met leveranciers of grootschalig inkoopt, heb je een grotere verantwoordelijkheid in het aanpakken van kinderarbeid.

Als er een risico bestaat dat jouw bedrijf (indirect) betrokken is bij kinderarbeid, ben je verplicht om stappen te nemen in het voorkomen en tegengaan van kinderarbeid in jouw keten. De 8 actiepunten in het voorbeeld-plan van aanpak kunnen je hierbij helpen.